ITIL nedir ve ITIL süreçleri nelerdir.

ıtıl nedir
nedir ıtıl

ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi), dünya çapında BT hizmet yönetimine (ITSM) en sıcak yaklaşımdır. ITIL’ın organize ve yapılandırılmış yaklaşımı, işletmelere BT olanakları sağlamak, riskleri yönetmek, uygun maliyetli uygulamalar başlatmak, güvenli bir BT ortamı oluşturmak ve müşteri ilişkilerini artırarak ölçeklenebilir iş büyümesini artırmak için verimli BT Hizmet Yönetimi (ITSM) sağlayan bir yapı ya da organizasyon olarak tanımlanabilir.

Peki, Bir BT Altyapı Kitaplığı Kurumsal Performansınızı Nasıl Artırabilir?

Bilgi Teknolojisi Altyapı Kitaplığı (ITIL), işletmelerin BT hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olmak için organize bir yaklaşım sunarken, aşağıdaki faydaları da sunar:

 • BT maliyetlerinde azalma
 • Gelişmiş BT hizmetleri sunmak için en iyi uygulamaların uygulanması
 • Etkili hizmet sunumuyla müşteri memnuniyetini artırma
 • Gerekli standartları ve rehberliği sağlama
 • Verimlilik artışı
 • Deneyim ve becerilerin geliştirilmiş bir şekilde uygulanması
 • ITIL spesifikasyonları aracılığıyla verimli bir şekilde sunulan üçüncü taraf hizmetleri
 • BT Altyapı Kitaplığı (ITIL) , işletmelerin gelişmiş hizmetler sunmalarını desteklemek için iyi çalışır.
 • İşletmelerin risk, başarısızlık ve kesintileri yönetmesini sağlama
 • İş ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan hizmetleri sunarak güçlü müşteri ilişkileri kurmak.
 • Ölçeklenebilirlik, büyüme ve değişim konularında işletmelere yardımcı olacak istikrarlı bir altyapı sunmak.

ITIL Hizmet Yaşam Döngüsü

ITIL – Hizmet Yaşam Döngüsü

Süreçler işleyiş ve araştırma bakımından beş temel kategoriye ayrılmıştır :

 1. Hizmet Stratejisi
 2. Hizmet tasarımı
 3. Hizmet geçiş
 4. Servis İşlemleri
 5. Sürekli Hizmet İyileştirme

Yukarıda belirtilen süreçlerin her birinin çıktısı, bir sonraki sürecin girdisi olarak kabul edilir. Kuruluşların hizmet ve iş stratejilerini entegre etmesine, performansı incelemesine ve geliştirmesine ve aynı zamanda maliyeti düşürmesine yardımcı olur.

ITIL – Hizmet Stratejisi Süreci

ITIL - Hizmet Strateji Süreci
ITIL – Hizmet Strateji Süreci

Bu süreç, hizmet konseptlerinin geliştirilmesini ve ayrıca hizmet seçiminin sağlanabilmesini içerir. Kendi içerisinde çeşitli alt başlıklar ile inceleniyor.

Hizmet Portföy Yönetim Süreci:

Bu, bir hizmet sağlayıcı tarafından tek bir yönetim altında gelen hizmetlerin tamamıyla ilgileniyor. Bu, yönetim süreci üç ana bileşeni içerir:

Hizmet Hattı

Servis Kataloğu

Emekli Hizmetler

Hizmet portföyü yönetimi, süreci tanımlamak, değerlendirmek, açıklamak ve hatta seçmek için sistematik bir yaklaşım sağlar.

Talep Yönetimi Süreci:

Bu süreç, müşterinin ihtiyacını anlamak ve düzenlemekle ilgilidir.

Talep Yönetimi modelleri şu şekilde çerçevelenir:

Gerekli bir hizmet için çeşitli kullanıcı gruplarını kategorilere ayırmak için Kullanıcı Profilleri.

İş Etkinliği Modelleri, çeşitli kullanıcı profillerinin kullanıcılarının belirli bir zaman çerçevesinde bir hizmeti nasıl kullandığını belirlemeye yardımcı olur.

Finansal Yönetim Süreci:

Finansal Yönetim Süreci, kullanıcıların maliyetleri anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur ve bu sebeple aşağıdaki bileşenleri içerir.

Muhasebe

Bütçeleme

Strateji Operasyonları

Bu, hizmet arızalarının zamanında ele alınıp çözülmediğini ve ayrıca günlük operasyonel becerilerin verimli bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için kullanıcı isteklerinin tam olarak karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmekle ilgilidir.

Strateji Operasyonları:

Bu, hizmet arızalarının zamanında ele alınıp çözülmediğini ve ayrıca günlük operasyonel becerilerin verimli bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için kullanıcı isteklerinin tam olarak karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmekle ilgilidir.

ITIL – Hizmet Tasarım Süreci

Hizmet Tasarım Süreci

Hizmet Tasarım Süreci Nasıl İşler ?

Hizmet yaşam döngüsünün bu aşaması, hizmetlerin tasarımı ile ilgilenir. İnsanlar, Süreçler, Ürünler ve Ortaklar, bir hizmet tasarlanırken ideal olarak göz önünde bulundurulması gereken Hizmet Tasarımının dört ‘P’sidir. (People, Processes, Products, Partners)

Hizmet Tasarımı kapsamında yer alan süreçler şunlardır:

Hizmet Kataloğu Yönetimi

Kullanıcılara ve müşterilere sunulan hizmetlerin bir listesine sahiptir. Servis kataloğu, müşterilerin erişimine açılmıştır. Bu nedenle çoğu zaman, canlı ortamdaki tüm bilgi hizmetleri için bir giriş noktası işlevi görür.

Hizmet Kataloğu Yönetimi, şu anda müşterilere sunulan hizmetler hakkında tüm verileri tutan hizmet kataloğunu kontrol etmeye ve yönetmeye yardımcı olur.

Hizmet Düzeyi Yönetimi

Bu, belirli hizmetlerle ilgili güvenilirlik ve performans düzeylerine karşılık gelen hizmet sağlayıcılar ve müşteriler arasındaki hizmet düzeyi anlaşmalarının yönetimiyle ilgilenen bir süreçtir.

Operasyonel Düzey Anlaşmalar

Bunlar, SLA’lara neredeyse benzeyen performans anlaşmalarıdır.

Kullanılabilirlik Yönetimi

Bu süreç, Hizmet Düzeyi Sözleşmelerinde belirtilen kullanılabilirlik gereksinimlerinin yönetimine odaklanır. Kullanılabilirlik, gerektiğinde gerçekleştirilecek yapılandırma veya diğer herhangi bir hizmet olarak tanımlanıyor.

Kapasite Yönetimi

Bu süreç, Hizmet Düzeyi Anlaşmalarında belirtildiği gibi iş gereksinimlerini karşılamak için hazır olan kapasite düzeyiyle ilgilenir.

Hizmet Sürekliliği Yönetimi

Bu, BT Hizmet Sağlayıcısının Hizmet düzeyi anlaşması sırasında üzerinde anlaşmaya varılan hizmetleri sunmasını sağlayıp sağlamadığını denetleyen bir süreçtir. Bununla birlikte, tutarlı ve eksiksiz bir İş Sürekliliği Planı sağlanmasını sağlar.

BT Güvenlik Yönetimi

Bu süreç, ilgili bilgilerin ve BT varlıklarının korunmasıyla ilgilenir. Bununla birlikte bu süreç, bilgi varlıklarının gizliliği, kullanılabilirliği, özgünlüğü ve bütünlüğü sağlanarak gerçekleştiriliyor.

Hizmet Geçişi

Değişiklik Yönetimi

Yaptığınız tüm değişikliklerin yaşam döngüsünü izlemeyi ve kontrol etmeyi mümkün kılar.

Değişiklik Değerlendirmesi

Bu, yaşam döngüsünün bir sonraki aşamasına geçmesine izin verilen değişikliklerden önce bile yakın zamanda yapılan belirgin değişiklikleri incelemeyi amaçlar.

Proje Yönetimi

Bu süreç ile önceden planlanmış maliyet ve kalite dahilinde bir sürümü uygulamak, kaynakların dağıtımını planlamak ve organize etmeyi sağlar.

Uygulama Geliştirme

Bu, gerekli BT hizmetlerini sunmak için uygulamaların kullanır olmasını sağlamaktadır .

Yayın ve Dağıtım Yönetimi

Sürecin temel amacı, sürümlerin test ve canlı ortamlara hareketini organize etmek bununla birlikte planlamak ve denetlemektir.

Hizmet Doğrulama ve Test Etme

Bu süreç, dağıtılan sürümlerin hizmetlerinin müşteri taleplerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek ve doğrulamak içindir ve ayrıca BT operasyonlarının yaklaşan yeni hizmete destek sağlamaya uygun olup olmadığını kontrol etmeyi sağlıyor.

Hizmet Varlığı ve Yapılandırma Yönetimi

Amaç, gerekli veya beklenen BT hizmetini sunmaya hak kazanan yapılandırma öğelerinin bilgilerini tutmaktır.

Bilgi Yönetimi

Bu süreç, organizasyon içinde bilgi ve bilginin toplanması, incelenmesi, arşivlenmesi ve değişimini sağlar.

Servis Operasyonu

ITIL - Servis Operasyonu

Servis Operasyonu Hangi Süreçlerden Oluşur ?

Olay Yönetimi

Bu süreç, hizmetleri sürekli olarak izler ve uygun eylemlere karar vermek için olayları kategorilere ayırır. Bu nedenle olayların tüm yaşam döngüsünü yönetmeyi amaçlar.

Talep Karşılama

Bu süreç, hizmet taleplerine yönelik anında çözüm sağlamayı amaçlar.

Erişim Yönetimi

Bu süreç, belirli kullanıcılara hizmete erişme yetkisi vermek ve yetkisiz kullanıcıların hizmetlere erişmesini önlemekle ilgilidir. Bununla birlikte erişim yönetimi süreci, bilgi güvenliği yönetimi tarafından çerçevelenen belirli bir dizi politikayı uygular.

Sorun Yönetimi

Bu sürecin amacı, ilişkili tüm sorunların tüm yaşam döngüsünü yönetmek ve denetlemektir. Olayların meydana gelmesini engellemeye veya bir dereceye kadar önlenemeyen olayların etkisini en aza indirmeye yardımcı olur.

BT İşlemleri Kontrolü

Süreç, BT hizmetlerini ve bunlarla ilişkili altyapıyı yönetmek ve denetlemek içindir. Başka bir deyişle altyapı ile ilişkili bileşenlerin ve uygulamaların işleyişine karşılık gelen günlük görevlerin yürütülmesini sağlar.

Tesis Yönetimi

BT altyapısının fiziksel ortamının yönetilmesini ve izlenmesini sağlar .

Uygulama Yönetimi

Bu, tüm yaşam döngüsü boyunca uygulamaları kontrol etmeyi ve izlemeyi içerir.

ITIL – CSI (Sürekli Hizmet İyileştirme) Süreci

Yaşam döngüsünün bu aşaması, geçmişte meydana gelen başarısızlıkları ve başarıları anlamak için kalite yönetiminden teknikleri uygulamayı amaçlar. Ayrıca BT organizasyonlarının uygulanan teknolojiyi, hizmet seviyelerini ve tüm hizmet yönetiminin etkinliğini değerlendirmesi ve geliştirmesi için süreçler sunar.

Hizmet İncelemesi

Bu, altyapı hizmetlerini ve iş hizmetlerini tutarlı bir şekilde gözden geçirmek içindir.

Süreç Değerlendirmesi

Bu, sürecin düzenli olarak incelenmesine yardımcı olur.

CSI Girişimleri

Bu, incelemelere ve değerlendirmelere karşılık gelen süreçleri ve hizmetleri geliştirmeye yardımcı olacak belirli girişimlere karar vermek içindir.

CSI Girişimlerinin İzlenmesi

Bu, CSI girişimlerinin plana göre çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekirse düzeltici önlemleri uygulamak içindir.

ITIL - Süreçleri
ITIL – Süreçleri

ITIL – Nedir , Ne değildir?

 • ITIL tam bir plan değil. Sadece iş ihtiyaçlarınıza bağlı olarak kendi binanızı inşa edebileceğiniz tuğlalar ve malzemelerdir.
 • Bu, hızlı bir düzeltme değil, çalışanlarınızın zihniyetine yerleştirmeniz gereken ve sürekli olarak güncellenmesi ve ayrıca iyileştirilmesi gereken bir dizi süreçtir.
 • Bu sadece başka bir kontrol yöntemi değil, aynı zamanda organizasyonunuzu, yönetimi kontrol etmeden hedeflere doğru çalışacak şekilde kurmanın bir yoludur.

You may also like

Comments are closed.